KACHNÍ HONY

Oblast Blatenska je typická velkým množstvím rybníků a mezi myslivci i kachními hony s bohatými výřady. V naší honitbě lovíme kachny na třech rybnících. V obci Tchořovice na rybníku Dolejší a v obci Lnáře na rybnících Podhajský a Veský. Každý rok pořádáme několik kachních honů, na kterých lovíme přibližně 2000 kachen.kachny