HONITBA

Myslivecký spolek Stráže Lnáře hospodaří v pronajaté honitbě o výměře 1438,58ha. Honitba se rozkládá na území  obcí Lnáře, Tchořovice a Zahorčice. Jedná se o smíšenou honitbu ve které jsou zastoupeny zemědělské pozemky - 930ha, lesní pozemky - 294ha,  vodní plochy, které tvoří především rybníky - 82ha a ostatní plochy - 133ha. Dále využívá k vypouštění a lovu kachen rybník Podhájský v honitbě Chrustiny.

praseHlavní čiností našeho sdružení je chov a lov kachen. Ročně je na třech rybnících při šesti honech uloveno přibližně 2000 kachen. V závěru roku pořádáme čtyři bažantí hony spojené s naháňkou na zvěř černou a zvěř myslivosti škodící. Při těchto honech lovíme přibližně 400 bažantů z polodivokého chovu.

Ze zvěře spárkaté se v naší honitbě vyskytuje zvěř srnčí a zvěř černá, které ale není v naší honitbě zvěří stálou.

 

 

vyrad