ČINNOST MS

Myslivecké sdružení má po celý rok velké množství aktivit. Mezi kulturní akce patří začátkem roku již tradiční Myslivecký ples v KD Lnáře. V měsíci červnu pořádáme Den myslivosti - přátelské posezení na lovecké chatě. V minulosti jsme pořádali Dětský den.
Jednou z našich hlavních činností je chov kachen. Ročně naše sdružení vylíhne několik tisíc kachňat kachny březňačky. Část je vypuštěna na rybníky v naší honitbě, zbytek je určen k prodeji. Od začátku září pořádáme několik kachních honů.
V závěru roku pořádáme několik bažantích honů, na kterých lovíme bažanty z polodivokého chovu, zvěř černou a zvěř myslivosti škodící.
Během celého roku provádíme údržbu mysliveckých zařízení určených k přikrmování a lovu zvěře. V zimním období je po celé honitbě našimi členy zvěř srnčí i drobná dle potřeby přikrmována.